Video & audio

The Complete Krishnamurti Video Collection on yksi Foundationin tärkeimmistä projekteista viime vuosina. Se sisältää Krishnamurtin videot autenttisessa muodossaan ilman veloitusta ja mainoksia. Monia näistä videoista ei oltu aiemmin julkaistu. Tarkoituksena oli luoda verkkoon paikka, jonne on helppo mennä katsomaan ja kuuntelemaan puheita ja dialogeja. Tämän mahdollisti se, että sadat vapaaehtoiset työskentelivät eri maissa ja tekstittivät Krishnamurtin sanat 40 eri kielellä ja Foundation Trustin väki teki otsikon ja kuvauksen kuhinkin videoon.

Tämä julkaisu oli mahdollinen vain niin että 600 täysmittaista videota digitoitiin. Krishnamurti Foundation Trust organisoi ja toteutti koko työn. Nyt videot ovat katsottavissa J. Krishnamurti Official -kanavalla YouTubessa ja niissä on tallella niiden oleellinen henki ja integriteetti.

Videoprojektin jälkeen fokus kohdistettiin audioihin ja tavoitteena oli julkaista 2500 tallenteen kattava kokoelma. Kokoelman painopiste on niissä puheissa ja dialogeissa, joita ei ole julkaistu videona.

Krishnamurti Foundation Trust kokosi myös toisen YouTube -kanavan, joka sisältää satoja huolellisesti valittuja ja editoituja video-otteita erilaisista teemoista. Tämä on ihanteellinen verkossa katseluun ja jakamiseen.

Alapuolella on valikoima avainvideoita ja sarjoja, täydennettynä merkittävillä audiotallenteilla. Valtavan aineiston navigointia helpottamaan teimme kolme ladattavissa olevaa PDF-luetteloa. Ensimmäisessä on kaikki tekstitetyt käännökset, toisessa linkit ja informaatiota kaikista täysmittaisista audio- ja videotallenteista ja kolmas sisältää linkit audio- ja video-otteisiin.

Photo of J. Krishnamurti

KATTAVA KOKOELMA

Täysimittaisia videoita

Täydellinen kokoelma videoita, joihin Foundationilla on tekijänoikeudet, autenttisessa muodossaan. Alkaa vuodesta 1966 ja käsittää julkisia puheita, keskusteluja ja kysymyksiä ja vastauksia, keskusteluja pienissä ryhmissä ja yksilöiden kanssa sekä opettamiseen liittyvää aineistoa.

Photo of J. Krishnamurti

KATTAVA KOKOELMA

Täysimittaisia audioita

Usein päivittyvä audiokokoelma sisältää tallenteita, joita ei ole saatavana videona. Varhaisimmat vuodelta 1949. Vuodesta 1961 lähtien Krishnamurtin puheet ja keskustelut nauhoitettiin äänenä ilman kuvaa.

Photo of J. Krishnamurti

LAAJA SOITTOLISTA

Otteita vastauksista

1980-luvulla Krishnamurti piti satoja julkisia kokouksia, joissa hän vastasi ihmisten tekemiin kysymyksiin. Otteet on editoimattomia lyhyehköjä videoita, jotka sisältävät kirjoitetun kysymyksen ja Krishnamurtin näkemyksellisen vastauksen.

Photo of J. Krishnamurti

LAAJA SOITTOLISTA

Otteita

Foundationin henkilöstö on huolellisesti valinnut otteita laajasta valikoimasta videoituja tilaisuuksia. Koko ajan tulee katsottavaksi uusia videoita. Nämä vaikuttavat otteet perustuvat Krishnamurtin käsittelemiin teemoihin.

Photo of J. Krishnamurti

ESITTELYVIDEO

Vapaudesta

Tässä videossa vapaus on Krishnamurtin opetusten perusta. Se esittelee väläyksiä tavasta lähestyä ihmiskuntaa kuormittavia ongelmia ja sisältää otteita Krishnamurtin puheista ja lyhyen kuvauksen hänen elämänsä vaiheista.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEOSARJA · 1966

Todellinen kumous

Kahdeksan Amerikassa tuotettua ja nauhoitettua ohjelmaa ovat varhaisin äänifilmi Krishnamurtista puhumassa yleisölle. Monia elämän peruskysymyksiä tutkitaan voimallisesti ja suurella tunteella.

Photo of J. Krishnamurti, David Shainberg, David Bohm

VIDEOSARJA · Brockwood Park, 1976

Ihmisen muuttuminen

Tässä klassisessa sarjassa on seitsemän hyväntahtoista mutta syväluotaavaa keskustelua psykiatri David Shainbergin and fyysikko David Bohmin kanssa. Tutkittavia teemoja ovat mm. muuttuminen olemuksen ytimessä asti, mielikuvat ihmissuhteissamme ja elämän pyhyys.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEOSARJA · Saanen, 1976

Olet tietoinen vain nyt tai et koskaan.

Tämä oli ensimmäinen kerta kun Krishnamurtia videoitiin Saanenissa Sveitsissä. 12 puheen ja keskustelujen sarja kattaa hänen koko opetuksensa loukkaantumisista valoon, pelosta muutokseen.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEOSARJA · Brockwood Park, 1977

Suru päättyy kun minää ei ole

Näissä kuudessa tilaisuudessa Krishnamurti tutkii surua inhimillisenä kokemuksena ja mahdollisuutta sen päättymiseen, aivojen toimintaa ja hyvyyden kukoistamista.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEOSARJA · Madras, 1978-79

Elämä on oppimisen liikuntoa

Yhdeksän puheen ja keskustelun sarja esittelee Krishnamurtin näkemyksiä intialaiselle yleisölle. Hän aloittaa toteamalla, että organisaatiot eivät ole pelastaneet ihmiskuntaa ja korostaa että on oppimista ajatuksen ja ajan ulkopuolella.

Photo of J. Krishnamurti

AUDIOSARJA · Ojai, 1978

Onko tapaa elää täysin vapaana paineista?

Useimmat meistä kokevat elämässä monenlaisia paineita. Tässä kymmenen audiotallenteen sarjassa Krishnamurti tutkii mahdollisuutta elää ilman minkäänlaisia paineita ja järjestyksessä, joka syntyy toimimisesta ilman keskusta.

Photo of J. Krishnamurti, Allan W. Anderson

VIDEOSARJA · San Diego, 1974

Täysin erilainen tapa elää

Kattava tutkimusmatka professori Allan W. Andersonin kanssa on yksi Krishnamurtin tunnetuimmista videosarjoista. 18 keskustelun sarja kattaa aiheita tiedon paikasta, rakkaudesta ja mielihyvästä, meditaatiosta ja pyhästä mielestä.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEOSARJA · San Diego, 1970

Pelon päättyminen

Tässä värillisessä videossa Krishnamurti tutkii pelon päättymisen mahdollisuutta ennen kuin paneutuu syvästi tutkimaan meditaation todellista merkitystä. Seuraa keskustelu opiskelijoiden kanssa, jossa kysytään, voiko väkivallasta vapauta.

Photo of J. Krishnamurti

AUDIOSARJA · London, 1961

Mielen täytyy olla täysin tyhjä nähdäkseen jotakin uutta

Tämä 12 audiotallenteen kattava sarja sisältää puheita, joissa tutkitaan mielen ja ajatuksen olemusta, ihmiskunnan universaalia pelkoa, ehdollistumiamme ja mielihaluja, konflikteja ja kärsimystä, ajan merkitystä muutoksessa ja uskonnollista mieltä.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEO- JA AUDIOSARJA · Rishi Valley, 1984

Katsoessaan oppii aina

Krishnamurti kysyy voimmeko koskaan lakata ajattelemasta itseämme, tutkii miksi aivot tallentavat kaiken aikaa, ja pohtii korruption syitä. Tässä yhden audion ja yhden videon sarjassa Krishnamurti puhuu nuorille opiskelijoille.