Krishnamurti Foundation Introduction Video

Основана през 1968 година като благотворителна организация, Фондация Кришнамурти има за цел да запази и да направи достъпно за света учението на Кришнамурти. Ние служим на световната общественост като предлагаме безплатен достъп до видео, аудио и писмени материали на Кришнамурти, за всички, които се интересуват да изследват учението на Кришнамурти и да го разберат в своя живот.

При основаването Кришнамурти каза: „Фондация Кришнамурти е една нова организация, в която няма психологическата принадлежност и зависимост, които имат повечето организации.“ Тя беше основана с чисто практични цели като „просто средство да организира лекции, да се занимава с публикуването и превеждането и да разпространява записи“. След смъртта на Кришнамурти и с навлизането на нови технологии, някои задачи се промениха. Но по същество Фондацията все още действа по същия начин, публикувайки аудио и видео материали и книги в автентична и непроменена форма.

Ние сме малък екип и нашата работа зависи от способността на всеки един член на екипа да продължи да осигурява учението на Кришнамурти да е широко известно сега и в бъдеще. Нашата задача е далече отвъд простото съхраняване на архивите на Кришнамурти. Ние се стремим да направим работите на Кришнамурти достъпни за световната общественост в различни формати и при това напълно безплатно. Също така ние нарастваме нашето присъствие онлайн и в социалните медии, така че всеки, който се интересува, да може да попадне на Кришнамурти и да може да изследва неговото учение до тази дълбочина, до която желае.

Фондациите ще имат задачата това учение да се запази цяло, да не бъде изопачено и да не бъде покварено.

НАМЕРЕНИЯТА НА КРИШНАМУРТИ ЗА ФОНДАЦИЯТА

Информация за регистрацията на благотворителна органицация

COMPANY REGISTRATION NO. 1055588
REGISTERED CHARITY NO. 312865
ANBI 8238.38.821

Информация за благотворителната организация, включително годишните отчети към Благотворителната Комисия могат да бъдат намерени тук. Списък с настоятелите на Фондацията може да бъде намерен тук.

Работещите във Фондацията

Медия мениджър Самуеле Бастианело
Администратор Жером Бланш
Администратор на книжарницата Ева Боот
Директор на Центъра и на Фондацията Раман Пател
Работещ във Фондацията Насър Шамим
Архивар и редактор Дънкан Томс