Подкрепа на Фондацията

ВСЯКА ЕДНА ГОДИНА, Фондация Кришнамурти публикува нови видео и аудио записи, съдържащи непубликуван досега лекции и дискусии. Тя подпомага с превода на тези материали на повече от 30 езика. Фондацията посещава панаири на книгата по целия свят за да се срещне с издатели и да организира книгите на Кришнамурти да бъдат публикувани. И тя продължава своята програма по запазване и разпространяване на учението на Кришнамурти с най-високо ниво архиви и нарастващо присъствие онлайн и в социалните медии.

Главната цел е да се направи достъпно учението на Кришнамурти за целия свят и това да е напълно безплатно. Това изисква да се разчита на дарения и на финансова помощ, тъй като много от дейностите на Фондацията не генерират благотворителна печалба.

Фондациите ще имат задачата това учение да се запази цяло, да не бъде изопачено и да не бъде покварено.

НАМЕРЕНИЯТА НА КРИШНАМУРТИ ЗА ФОНДАЦИЯТА

Ние сме уверени, че ученето на Кришнамурти е изключително адекватно към различните предизвикателства, пред които са изправени отделните хора, обществото и човечеството като цяло.

Без значение къде живеете, вие можете да ни подкрепите в тази важна работа, като направите дарение, колкото и малко да е то, или с наследство. Ние приемаме дарения от всяка една точка на света.