Book by Krishnamurti

Книги на Кришнамурти

Моля, имайте предвид, че линковете по-долу са за оригиналните английски версии на книгите. Много от тях са преведени и могат да се намерят, както в книжарниците, така и онлайн.

1. Добри въведения

Cover of Krishnamurti's book Freedom from the Known

Умело редактирана от биографа на Кришнамурти Мери Люченс (Mary Lutyens), СВОБОДА ОТ ПОЗНАТОТО е една от неговите най-известни книги. Тя е подходяща както за читателите, които тепърва навлизат в учението на Кришнамурти, така и за онези, които искат кратко, ясно и плавно изложение на неговото учение. Тя е съставена от няколко лекции на Кришнамурти и изследва задълбочено, но достъпно, много от централните теми на неговото учение. Главите на книгата включват: Учене за себе си, Преследването на удоволствие, Оправдаване и осъждане, Разпиляването на енергия. Жизненоважната необходимост от промяна и възможността за промяна е есенцията, която Кришнамурти предава в тази книга, в която казва: „За да разберем и да бъдем свободни от който и да е проблем, ние се нуждаем от голямо количество пламенна и постоянна енергия, не само физическа и интелектуална енергия, но енергия, която не зависи от никакъв мотив или психологически стимул“.

Cover of Krishnamurti's book The Book of Life

КНИГА НА ЖИВОТА е съставена от 365 вечни медитации за всеки един ден в годината, развити тематично за всяка седмица. В продължение на една година, подбраните пасажи осветляват в пълен обхват учението на Кришнамурти, от Авторитета, Вярата и Взаимоотношения в началото на годината, до Секс, Интелигентност и Насилие. Темите на юли и август включват Щастие, Болка и Истина. А темите Мислене, Време, Трансформация и Любов, са ключови теми от септември до ноември. Подобно на много лекции на Кришнамурти, годината завършва с темите Религия и Медитация. За всички, който са дошли да споделят мъдростта на този изключителен духовен учител, както и за тези, които откриват Кришнамурти за първи път, Книга на Живота е една задълбочена колекция от прозрения, която да се чете и препрочита всеки ден. „Историята на човечеството е във вас, неизброимо количество преживявания, дълбоко вкоренените страхове, вълнения, тревоги, скръб, удоволствие и всичките вярвания, които човекът е натрупал през хилядолетията. Вие сте тази книга“.

Cover of Krishnamurti's book The First and Last Freedom

ПЪРВАТА И ПОСЛЕДНАТА СВОБОДАТА е продавана много повече от която и да е друга книга на Кришнамурти. Олдъс Хъксли (Aldous Huxley), който стана приятел с Кришнамурти в късните 30 години на 20 век, написа предговора, в който се казва: „Само безизборното осъзнаване може да доведе до недуалност, помиряване на противоположностите в цялостно разбиране и всеобхватна, цялостна любов“. Хъксли завършва своят обширен предговор с думите на Кришнамурти, изпълнени с дълбоко прозрение: „Любовта е любов, не да бъде дефинирана или описвана от ума, като изключителна или всеобхватна. Любовта има своята вечност: тя е истината, върховното, неизмеримото“. По-обширна, отколкото Свобода от Познатото, тази книга съдържа 21 тематични глави, основани на лекции, и още 38 глави съдържащи въпроси и отговори. Заглавията на главите включват: Какво търсим?, Какво е аза?, Може ли мисленето да разреши проблемите?, За взаимоотношенията, За тишината на ума. За тази книга Обзървър (The Observer) написа: “За тези, които искат да слушат, тази книга ще има ценност отвъд думите“.

2. Класически книги

Cover of Krishnamurti's book Beyond Violence

Насилието е „като камък, хвърлен в езерото“ – камъкът прави вълни и те се разпространяват, като в центъра е това „аз“. Докато това “аз“ съществува в каквато и да е форма, фина или груба, ще има насилие, казва Кришнамурти в тези лекции и дискусии. Освен, че се занимава с проблема за индивидуалното и колективното насилие, книгата ОТВЪД НАСИЛИЕТО съдържа чести препратки към това какво е и какво не е религиозен ум, какво представлява един ум, който е способен към осъзнаване от момент на момент. Една фундаментална промяна в психиката на човека е необходима, за да приключи насилието в нас и също така в света, казва Кришнамурти и това може да стане единствено чрез пълно освобождаване от страха, тревожността и желанието за сигурност. Тази книга съдържа редактирани лекции и дискусии в Санта Моника, Сан Диего, Лондон, Брокууд Парк и Рим.

Cover of Krishnamurti's book Think on These Things

Друга класическа книга на Кришнамурти е МИСЛЕТЕ ЗА ТЕЗИ НЕЩА. Тя е продадена над 3 милиона екземпляра и е печатана на 22 езика по целия свят. Книгата изследва, между другите неща, истинската култура. Тя не е предмет на наследяване, нито на учене, нито на талант, нито дори на дарба, а тя е „вечното търсене да се открие щастието, Бог, истината. Когато това движение е блокирано от авторитет, традиция или страх, тогава има деградация“. Някои от въпросите засегнати в книгата са: Какво е срамежливост? Какво е ревност? Какво е щастие? Какво е скръб?. В предговора се казва: „Материалът, който се съдържа в тази книга, беше първоначално представен във форма на разговори с ученици, учители и родители, но той запазва дълбока проницателност и разбираема простота и ще бъде от огромно значение за мислещите хора навсякъде по света, от всички възрасти, от различни сфери на обществото“.

Cover of Krishnamurti's book The Flight of the Eagle

Кришнамурти ни кани да се откажем от всякакъв подтик да порицаваме, да оценяваме, да осъждаме или да интерпретираме, когато наблюдаваме себе си или външния свят. В ПОЛЕТЪТ НА ОРЕЛА, той изследва това задълбочено и ясно наблюдаване, в контекста на конфликти, войни и страдание в света, за което ние може би сме само сме частично осъзнати, което е един симптом на „вътрешната слепота“. Присъщата интелигентност на ума, която е необходима, за да видим всичко това, както забелязва Кришнамурти, се похабява в мислене, основано на миналото, както и от изкривяването, причинено от страха и представите, които имаме един за друг. Той ни подтиква „да навлезем навътре“, да изследваме със свобода от предразсъдъците. Отхвърляйки всеки един авторитет в себе си Кришнамурти казва: „Животът е по-голям от всяко едно учение, по-голям от всеки един учител“.

3. Собственоръчно написани книги

Cover of Krishnamurti's book Krishnamurti's Journal

Личния бележник и Дневникът на Кришнамурти съдържат някои от неговите най-кратки и директни учения. ЛИЧНИЯ БЕЛЕЖНИК НА КРИШНАМУРТИ е ежедневен запис на неговите възприятия и състояния на съзнанието. Той представлява неговите най-лични работи. На 28 годишна възраст Кришнамурти претърпя духовно преживяване, което промени живота му и което беше последвано от години на остра и почти постоянна болка в главата и в гръбначния му стълб. Личният бележник показва този „процес“, който продължаваше години по-късно. Книгата започва така: „Вечерта то беше тук, неочаквано и внезапно то беше тук, изпълвайки стаята, едно огромно чувство за красота, сила и нежност. Другите го забелязаха“. В тази уникална бележка е това, което може би се нарича изворът на учението на Кришнамурти – цялата същност е тук, извирайки от естествен извор.
ДНЕВНИКЪТ НА КРИШНАМУРТИ осветлява неговият семпъл и поетичен стил на писане. Чрез ярко описателни пасажи, които разкриват степента, до която неговите учения са вдъхновени от природата, Кришнамурти говори за вечните проблеми на медитацията, взаимоотношенията и себе-осъзнаването. Изпълнен с остри наблюдения и мистични прозрения, Дневникът разкрива едно ясно, отворено и изключително дълбоко проницателно качество: „В една тиха нощ, в едно тихо спокойствие на ума, това, което е вечна красота идва, неканено, неочаквано, без шума на разпознаването“.

Cover of Krishnamurti's book Commentaries on Living

Трите книги (ТOM. 1, ТOM. 2, ТOM. 3) които съставят серията Коментари върху Живота е между най-лесните за четене книги на Кришнамурти, въпреки че се дискутират главно въпросите за амбицията, природата на мъдростта и страха и какво е истинско действие, между многото други въпроси. Олдъс Хъксли (Aldous Huxley) окуражи Кришнамурти да напише тези коментари, които съдържат серия от диалози с обикновени хора, с които Кришнамурти се е срещнал. Тези срещи, които са се състояли в Индия, Европа и Америка, в различни обстоятелства, тези случайни срещи, които са записани тук, са интензивни и просвещаващи. При публикуването беше отбелязано, че тези серии представляват един напълно нов жанр на писане, една смесица от лирични описания на природата, философски разсъждения и психологически прозрения, всичко това пронизано от дълбока религиозна сетивност и формулирано в една ярка, лесно разбираема и увлекателна проза. В трите тома ще бъде трудно да се открие някакъв аспект от живота, до който Кришнамурти да не се е докоснал, включително идентификацията: „Истината или щастието не може да дойде без да се предприеме пътуването в изследването на пътищата на аза. Вие не можете да пътувате далече, ако сте закотвени. Идентифицирането е едно убежище. Едно убежище има нужда от защита и това, което е защитавано, скоро е разрушено. Идентифицирането води до разрушение и следователно до постоянен конфликт между различните форми на идентифициране“.

4. За младите читатели

Cover of Krishnamurti's book What Are You Doing With Your Life?

Кой си ти? Какво си ти? Какво искаш от живота? В КАКВО ПРАВИШ СЪС СВОЯ ЖИВОТ? Кришнамурти предлага вдъхновяваща мъдрост върху много препятствия в живота, като взаимоотношенията и любовта, безпокойството и самотата. Той отговаря на такива въпроси като „Какъв е смисълът на живота?“, разкривайки важността да бъдеш истински към себе си. Той посочва, че няма път, няма метод, няма висш авторитет, няма гуру (духовен учител), който да следваме, и че в края на краищата отговорността за това, как живеем своя живот, е наша. Подредени в достъпни кратки пасажи, които текат леко един след друг, тази книга е едно добро въведение в учението на Кришнамурти, особено за млади хора или за тези, които са започнали да се питат за изборите, които са направили в живота. Това е една от най-продаваните книги на Кришнамурти през последните години. Нейните четири раздела са: Ти и Живота; Себе-Познанието – Ключът към Свободата; Образование; Работа и Пари; Взаимоотношения.

Cover of Krishnamurti's book Happy is the One Who is Nothing – Letters to a Young Friend

ЩАСТЛИВ Е ТОЗИ, КОЙТО Е НИКОЙ, с подзаглавие Писма до един Млад Приятел, е една уникална книга на Кришнамурти. Тя съдържа писма, които са писани до един млад човек, който е страдал, като телесно, така и физически. „Животът е едно острие на бръснач и човек трябва да върви по тази пътека с изключително внимание и гъвкава мъдрост“, написа той. Пупул Джаякар (Pupul Jayakar) казва в предговора: „Тези писма разкриват едно рядко състрадание и яснота: учението и лечението се разкриват; разделението и дистанцията изчезват; думите текат; нито една дума не е излишна; лечението и учението са едновременни“. Тази книга е напечатана в привлекателно издание с твърди корици.

Cover of Krishnamurti's book What Are You Doing With Your Life?

Какво е любов? Кой съм аз без моите взаимоотношения? Какво е взаимоотношението между мен и обществото? В книгата КАКВО ТЪРСИШ? Кришнамурти предлага задълбочени размисли върху един съществен елемент на живота – нашите взаимоотношения. От родители и партньори (съпрузи), до приятели и колеги, той разглежда нашите най-дълбоки въпроси и разкрива какво наистина е любов, за себе си, за другите, и за света около нас. Тази книга е продължение на книгата КАКВО ПРАВИШ СЪС СВОЯ ЖИВОТ и има три раздела и още по-широк обхват, изследвайки какво (ние) търсим в нашите взаимоотношения с другите хора и обществото. Книгата завършва с нашата нужда да открием смисълът на живота: „Кое е по-важно – да отрием смисъла на живота или да освободим ума от неговите обусловености и тогава да изследваме? Може би, когато умът е свободен от неговите обусловености, самата свобода е смисъла. Защото, в края на краищата, само в свобода човек може да открие истината“.

5. Книги с диалози

Cover of Krishnamurti's book The Ending of Time

КРАЯ НА ВРЕМЕТО е една серия от важни и просветляващи диалози, в които Кришнамурти и Дейвид Бом (David Bohm) – двама мислители от много различните области на философията и физиката дискутират задълбочени екзистенциални въпроси, които осветляват фундаменталната природа на съществуването, включващи теми като прозрение, илюзия, пробуждане, трансцедентиране, обновление, морал, преходно и духовно. По време на тези диалози, Кришнамурти и Бом, които са провеждали разговори в продължение на много години, чиято кулминация е тази книга, изследват взаимоотношенията на човека с обществото и предлагат нови прозрения върху мисленето, смъртта, пробуждането, себе-реализацията, проблемът на фрагментираният ум, чистотата на състраданието, любовта и една интелигентност, която произхожда отвъд мисълта и времето. Тази книга изяснява в голяма дълбочина много от темите на учението но Кришнамурти.

Cover of Krishnamurti's book A Wholly Different Way of Living

Някои от най-известните видео записи на Кришнамурти са сериите с Алън Андерсон (Alan W Anderson). Тези записи, които бяха направени за телевизионно предаване, съставят книгата ЕДИН НАПЪЛНО РАЗЛИЧЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. В тези диалози, които обхващат много теми, с тогавашния професор по религиозни науки в Държавния Университет на Сан Диего, Кришнамурти показва че това, което привързва нашите надежди към организираните религии, науката, политическите идеологии или пазарната икономика, не само се е провалило да разреши основните човешки проблеми, но всъщност ги създава. В едно време на безпрецедентна външна промяна в политическата и социалната сфера, една фундаментална вътрешна промяна е необходима за всеки един от нас. Пътят навън от нашите трудности, казва Кришнамурти, може само да започне в ума, в осъзнаването на начина, по който ние действително възприемаме живота, нас самите и другите. По време на тези диалози, Алън Андерсон цитира много пасажи от западните и източните религиозни писания, които, както той счита, са били разбрани погрешно и които поддържат прозренията на Кришнамурти.

Cover of Krishnamurti's book Fire in the Mind

Книга “УМ В” состои

 

 

 

Книгата ОГЪН В УМА е съставена от 15 диалога между Кришнамурти и Пупул Джаякар, един приятел от много години и автор на книгата „Кришнамурти – една Биография“. Тези диалози обхващат един голям набор от проблеми: страх, скръб, време, смърт и приключването на аза. Те също така изследват редица теми, които са съществени за научното изследване днес, като въпроса за биологичното оцеляване, природата на съзнанието, остаряването и обновлението на мозъчните клетки. „Религиозният ум е способен да мисли прецизно; следователно този ум може да държи в себе си научния ум. Но научният ум не съдържа (в себе си) религиозния ум, защото той е основан на време и знание; той е дълбоко установен в постигане на успех и постижения. Религиозният ум е истинският революционен ум. Той е единственият ум, който може да отговори на настоящето предизвикателство и на всичките предизвикателства, през всичките епохи“.

6. Книги за образованието

Cover of Krishnamurti's book Beginnings of Learning

„Светът си върви все така измамен, с лъжливи политици, ориентирани към парите. И ако вие не сте правилно образовани, то вие ще се плъзнете в това. И така, какво е образование? Дали неговата задача е да ви помогне да се адаптирате към механизма на настоящия ред или по-скоро хаос на нещата?“. Този и още много подобни въпроси са поставени от Кришнамурти пред студентите и те формират съдържанието на книгата НАЧАЛОТО НА УЧЕНЕТО, която е базирана на диалози, които са се състояли в училището, основано от него в Брокууд Парк. Тези живи и често лични разговори, често се обръщат към практични, всекидневни неща, както и към обсъждане на широки философски въпроси. Втората част на книгата има формата на разговор между родители и учители. Какъвто и да е контекста, Кришнамурти набляга, че главната задача на образованието трябва да бъде себе-познание чрез изследване и осъзнаване.

Cover of Krishnamurti's book Education and the Significance of Life

ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗНАЧЕНИЕТО НА ЖИВОТА е задълбочено изследване на нуждата от истинско образование, което може да доведе до свобода от конфликта на индивидуално ниво и следователно на глобално ниво. Той посочва, че повечето методи на преподаване и обучение наблягат на робско приспособяване към масовите ценности и надценяват техниките. Вместо това, Кришнамурти набляга на себе-изследването и на нуждата от една обстановка, в която няма страх, за да се създаде една атмосфера, в която истинско образование може да се случи. Той също така говори практично на такива теми като колко ученици да има в един клас и значението на ръководителя. Кришнамурти вижда ролята на истинския учител като „най-висшата професия“. „Учителят, осъзнавайки природата на своята вътрешна свобода, помага на всеки един студент на наблюдава и да разбере своите себе-проектирани ценности и обусловености; той му помага да бъде осъзнат за обуславящите влияния върху него, както и за неговите (собствени) желания, които ограничават ума му и подхранват страха“.

Cover of Krishnamurti's book The Whole Movement of Life is Learning

В първото от писмата, които съставят ЦЯЛОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖИВОТА Е УЧЕНЕ, Кришнамурти пише: „Тези писма не са предвидени да се четат по един обикновен начин, когато имате малко свободно време от другите неща, нито пък могат да се четат за забавление. Тези писма са написани сериозно и ако вие имате желание да ги четете, то тогава ги четете с намерение да изучите какво е казано, така, както бихте изучавали едно цвете, като го гледате много внимателно – неговите цветчета, стъбло, цветове, аромат и красота. Тези писма трябва да бъдат изучавани по същия начин, а не да прочетете едно сутринта и да го забравите до края на деня. Човек трябва да му даде време, да си поиграе с него, да задава въпроси, да го изследва без приемане или отхвърляне. Живейте с него известно време, смилайте го така, че то да стане ваше, а не на автора“. Прозренията в тези писма, първоначално изпратени до различните негови училища, ще бъдат от полза за родители, учители, студенти по образование и други, които са загрижени за неспособността на образователната система да подхрани цялостното развитие на учениците с дълбоко чувство за човешка стойност и достойнство, които биха могли да създадат едно цялостно общество (в световен мащаб), основано на приоритети над материализма.

7. Обширни книги

Cover of Krishnamurti's book Total Freedom

Четирите части на книгата ПЪЛНА СВОБОДА, която съдържа 370 страници са: Ранни работи, Прозрения във Всекидневния Живот, Въпросите на Живота и Ти си Света. Те съдържат извадки от Бележникът на Кришнамурти, Кришнамурти към Себе си, Първата и Последната Свобода и Коментари върху Живота и изследват теми като основните проблеми на човечеството, есенцията на учението на Кришнамурти, взаимоотношението между учението на Кришнамурти и истината, и цялостно действие без съжаление. „В медитацията има едно движение в огромен екстаз. Този екстаз е който дава на очите, на мозъка и на сърцето това качество на невинност. Без да видиш живота като нещо изцяло ново, той е една рутина, една скука, едно безсмислено нещо. Така че медитацията е от най-голямо значение. Тя отваря вратата към неизброимото, към неизмеримото“.

Cover of Krishnamurti's book The Awakening of Intelligence

СЪБУЖДАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА е една от най-всеобхватните книги на учението на Кришнамурти, която съдържа дискусии с различни личности, включително Джейкъб Ниделман (Jacob Needleman), Ален Ноде (Alain Naudé), Свами Венкатесананда (Swami Venkatesananda) и Дейвид Бом (David Bohm). Ниделман пита Кришнамурти за настоящата ситуация на младите хора, за ролята на учителя, на традицията и нейната връзка с директното възприятие и нуждата от осъзнаване на едно „космическо измерение“. С Ален Ноде, Кришнамурти дискутира проблема на доброто и злото, фрагментирането на съзнанието и за възможността за психологическа революция. Венкатесананда задава важни въпроси на Кришнамурти върху традиционните методи на Веданта. Книгата също така съдържа лекции и диалози в Ню Йорк, Ченнай, Саанен и Брокууд. „Интелигентността се проявява, когато умът разбере своята ограниченост, когато той открие на какво е способен и на какво не“.

8. Тематични книги

Krishnamurti Theme Books

Mногобройният набор от ТЕМАТИЧНИ КНИГИ съдържа дълги и къси цитати основани на теми, обсъждани от Кришнамурти в периода от 1933 до неговата смърт през 1986 година. Съставянето на тези книги стана възможно през 1990 година с възможността да се изследват лекциите на Кришнамурти за първи път. Темите, които са обхванати са: Конфликт, Образование, Страх, Свобода, Бог, Живеене и Умиране, Учене и Знание, Любов и Самота, Ум и Мисъл, Природа и Околна среда, Взаимоотношения. Тези книги, с техните внимателно подбрани откъси, правят едно превъзходно въведение по тези въпроси, и също така те са идеални за задълбочено изследване в една определена тема.

9. Още предложения за книги

Covers of Krishnamurti Books

Посочените по-горе книги са само една малка селекция на книгите на Кришнамурти. Други книги са НЕВЪЗМОЖЕН ВЪПРОС, МОЖЕ ЛИ УМЪТ ДА БЪДЕ ТИХ?, ТИ СИ СВЕТА, КРИШНАМУРТИ КЪМ СЕБЕ СИ, СВЕТЛИНАТА В СЕБЕ СИ, С ЛИЦЕ КЪМ ЕДИН СВЯТ В КРИЗА, МРЕЖАТА ОТ МИСЛИ, ПЛАМЪКЪТ НА ВНИМАНИЕТО. Моля вижте нашият онлайн магазин за всичките налични книги на Кришнамурти.