Book by Krishnamurti

Krishnamurtin kirjoja

Allaolevat linkit pohjautuvat englanninkielisiin painoksiin. Monia näistä on saatavana myös suomeksi.

1: Hyviä aloituskirjoja

Cover of Krishnamurti's book Freedom from the Known

AJATTELUN TUOLLE PUOLEN (Freedom from the Known) on yksi tunnetuimmista Krishnamurtin kirjoista. Sen on taidokkaasti koostanut hänen elämäkertansa kirjoittaja Mary Lutyens. Täydellinen kirja sellaiselle, joka ei tunne Krishnamurtia ja haluaa ytimekkään ja sujuvan esittelyn hänen tuotannostaan. Kirja on koottu useista Krishnamurtin puheista ja tutkii syvästi mutta helppotajuisesti opetusten keskeisiä teemoja, kuten kappaleiden nimet osoittavat: Tutustuminen itseen, Mielihyvän tavoittelu, Puolustaminen ja tuomitseminen ja Energian tuhlaaminen. Muutoksen välttämättömyys ja sen mahdollisuus ovat Krishnamurtin ydinsanoma. Hän toteaa: “ymmärtääksemme minkä tahansa ongelman ja vapautuaksemme siitä tarvitsemme valtavasti tunnevoimaista ja pitkäkestoista energiaa, ei ainoastaan fyysistä ja älyllistä, vaan sellaista energiaa, joka ei perustu mihinkään psykologiseen ärsykkeeseen.”

Cover of Krishnamurti's book The Book of Life

The Book of Life sisältää 365 ajatonta päivittäistä meditaatiota, jotka esitellään viikkoteemoina. Vuoden aikana valotetaan laaja kirjo Krishnamurtin opetusten ydinkysymyksiä kuten auktoriteetti, uskomukset ja ihmissuhteet alkuvuonna, sitten seksi, oivalluskyky ja väkivalta. Heinä- ja elokuun teemoja ovat onnellisuus, loukkaukset ja totuus, syys- ja lokakuun avainteemoja ovat ajatus, aika, muutos ja rakkaus. Niin kuin Krishnamurtin puheetkin, vuosi päättyy uskonnon ja meditaation aiheisiin. The Book of Life sopii sekä jokaiselle, joka pitää arvossa tämän henkisen opettajan viisautta että sellaiselle, joka tutustuu Krishnamurtiin ensimmäistä kertaa. Kirja on syvällinen kokoelma oivalluksia jokaiselle vuoden päivälle. “Ihmiskunnan tarina on meissä: valtava määrä kokemuksia, syvälle juurtuneet pelot, huolet, suru, mielihyvä, kaikki ihmisten miljoonien vuosien aikana keräämät uskomukset. Sinä olet tuo kirja.”

Cover of Krishnamurti's book The First and Last Freedom

TUNTEMATON TODELLISUUS (The First and Last Freedom) on myynyt enemmän kuin mikään muu Krishnamurtin kirja. Aldous Huxley, johon Krishnamurti ystävystyi 1930-luvun lopulla, totesi kirjoittamassaan esipuheessa: “Vain valikoimaton tietoisuus voi johtaa ei-duaalisuuteen, jossa vastakohdat yhdistyvät täydellisessä ymmärryksessä ja täydellisessä rakkaudessa.” Huxley päättää perinpohjaisen esittelynsä Krishnamurtin sanoihin: “Rakkaus on rakkautta, eikä mielen tule määritellä tai kuvailla mitä siihen sisältyy, mitä ei. Rakkaus on oma ikuisuutensa: se on todellisuus, korkein, mittaamaton.” Kirja on laajempi kuin Ajattelun tuolle puolen ja esittelee 21 luvun verran puheista otetun teeman lisäksi 38 vastausta Krishnamurtille esitettyihin kysymyksiin. Aiheina ovat mm. Mitä me etsimme? Mitä on itse? Voiko ajattelu ratkaista ongelmamme? Ihmissuhteista, Mielen hiljaisuus, The Observer -lehden kirja-arviossa todetaan: “Niille, jotka tahtovat kuunnella, kirja on mittaamattoman arvokas.”

2: Klassisia teoksia

Cover of Krishnamurti's book Beyond Violence

Väkivalta on ´kuin järveen pudotettu kivi’, sen aallot leviävät leviämistään ja sen keskellä on ‘minä’. Niin kauan kun ‘minä’ on elossa missään muodossa, hienosyisenä tai ilmeisenä, väkivalta on väistämätöntä. Näin Krishnamurti esittää puheissaan ja keskusteluissaan. Yksilössä esiintyvän ja kollektiivisen väkivallan lisäksi Beyond Violence sisältää viittauksia siihen, millainen on uskonnollinen mieli – ja millainen se ei ole. Sellainen mieli kykenee olemaan tietoinen hetkestä hetkeen. Krishnamurtin mukaan väkivallan lopettaminen itsessä ja maailmassa edellyttää perinpohjaista muutosta ihmisen psyykessä ja se tapahtuu kun on täydellinen vapaus pelosta, huolista ja halusta olla turvassa, Kirja koostuu Santa Monicassa, San Diegossa, Lontoossa, Brockwood Parkissa ja Roomassa pidetyistä editoiduista julkisista puheista.

Cover of Krishnamurti's book Think on These Things

Toinen klassikko Krishnamurtin kirjoista on Think on These Things (Kulttuurista on kysymys). Sitä on myyty yli kolme miljoonaa kappaletta ja se on käännetty 22 kielelle. Kirjassa tutkitaan mm. todellisen kulttuurin olemusta. Kyse ei ole periytyvästä eikä opitusta asiasta, ei kyvykkyydestä, ei edes neroudesta, vaan “ajattomasta liikunnosta onnen, jumalan ja totuuden löytämiseksi”. Tämän liikunnon estävät auktoriteetti, perinteet tai pelot ja rappeutuminen alkaa. Kirjassa herätetään pohtimaan, mitä on ujous, mitä on mustasukkaisuus, mitä on onni, mitä on suru. Esipuheessa todetaan: “Tämä kirja on alunperin koottu puheista opiskelijoille, opettajille ja vanhemmille, mutta sen terävävyys ja selkeys ja yksinkertaisuus on todella merkityksellistä kaikille syvällisille ihmisille, kaikenikäisille ja kaikilla elämänaloilla.”

Cover of Krishnamurti's book The Flight of the Eagle

Krishnamurti kehottaa meitä luopumaan kaikenlaisesta tuomitsemisesta, arvioimisesta, johtopäätöksistä, arvostelusta tai tulkitsemisesta tarkkaillessamme itseämme tai maailma ulkopuolellamme. Kirjassaan The Flight of the Eagle hän tutkii tällaista syvää, selkeää näkemistä ristiriitatilanteissa, sodassa ja maailman kärsimyksissä, joista olemme ehkä vain osittain tietoisia, ‘sisäisesti sokeita’. Mielen luontainen oivalluskyky, jota tähän tarvitaan, tuhlautuu Krishnamurtin mukaan menneeseen pohjautuvaan ajatteluun, pelosta johtuviin vääristymiin ja mielikuviin, joita meillä on toisistamme. Kuten näistä Euroopassa pidetyistä puheista selviää, hän kehottaa meitä paneutumaan siihen, mitä hän sanoo, tutkimaan vapaasti vailla ennakkoluuloja. Kieltäessään auktoriteettiasemansa Krishnamurti sanoo, että ‘elämä on suurempaa kuin mikään opetus, suurempaa kuin kukaan opettaja’.

3: Krishnamurtin kirjoittamia

Cover of Krishnamurti's book Krishnamurti's Journal

Krishnamurtin Ajattomuuden liikuntoa (Krishnamurti’s Journal) ja Havaintoja (Krishnamurti’s Notebook) sisältävät joitakin hänen ytimekkäimpiä ja suorasanaisimpia opetuksiaan.

HAVAINTOJA on päiväkirja hänen havainnoistaan ja tajunnan tiloistaan. Se on hänen henkilökohtaisin teoksensa. 28-vuotiaana Krishnamurti koki henkisen kokemuksen, joka muutti hänen elämänsä ja josta seurasi vuosien ajan akuuttia ja lähes jatkuvaa kipua päässä ja selkärangassa. Havaintoja-kirja osoittaa, että tämä ‘prosessi’ jatkui vielä vuosia myöhemmin. Kirja alkaa: ‘Illalla se yhtäkkiä tuli ja täytti huoneen – valtava voiman, kauneuden ja lempeyden läsnäolo. Toisetkin huomasivat sen.’ Tässä ainutlaatuisessa teoksessa on se, mitä voidaan sanoa Krishnamurtin opetusten alkulähteeksi – ydin joka tulee luonnollisesta lähteestään.

AJATTOMUUDEN LIIKUNTOA tuo esiin Krishnamurtin yksinkertaisen ja hyvin runollisen kirjoitustyylin. Elävästi kirjoitetut kuvaukset paljastavat, miten paljon luonto inspiroi hänen opetuksiaan, toisaalta hän käsittelee myös ajattomia meditaatioon, kommunikaatioon ja tietoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kirjassa terävä tarkkailu ja mystinen syvä ymmärtäminen virittää kirkkaan, avoimen ja syvämietteisen ominaislaadun: ‘Hiljaisena yönä, mielen hiljaisuudessa tulee tuo ikuinen kauneus, kutsumatta, etsimättä, ilman tunnistamisen hälyä’.

Cover of Krishnamurti's book Commentaries on Living

Commentaries on Living -sarjan kirjat HETKESTÄ HETKEEN (Vol 1), SELKEYTTÄ KOHTI (Vol 2) ja UUTEEN ULOTTUVAISUUTEEN (Vol 3) ovat Krishnamurtin kirjoista helppolukuisimpia, vaikka niissä käsitellään isoja kysymyksiä kuten kunnianhimoa, viisautta ja pelkoa, sitä, mikä on oikeaa toimintaa. Aldous Huxley kannusti Krishnamurtia kirjoittamaan nämä teokset, ja ne koostuvat keskusteluista tavallisten ihmisten kanssa, joita Krishnamurti tapasi. Intiassa, Euroopassa ja Amerikassa hyvin erilaisissa paikoissa tallennetut tapaamiset ovat intensiivisiä ja valaisevia. Kirjojen ilmestyessä niiden sanottiin edustavan täysin uutta kirjoittamisen lajia, ne olivat sekoitus lyyrisiä luonnonkuvauksia, filosofisia pohdintoja ja psykologisia havaintoja syvällisen uskonnollisella herkkyydellä kerrottuna, selkeää ja kiehtovaa proosaa. Näistä kolmesta kirjasta tuskin löytyy elämänaluetta, jota Krishnamurti ei käsittele. Yksi olennainen on identiteetti: ‘Totuutta tai onnellisuutta ei voi olla, jos ei paneudu sisimpäänsä. Ei voi päästä pitkälle, jos on kiinni ankkurissa. Samaistuminen on pakenemista. Pakopaikka tarvitsee suojelua, ja se mitä suojellaan, voidaan helposti tuhota. Samaistuminen tarkoittaa tuhoa ja siksi alituista ristiriitaa samaistumiskohteiden välillä’.

4: Nuoremmille lukijoille

Cover of Krishnamurti's book What Are You Doing With Your Life?

Kuka sinä olet? Mitä sinä olet? Mitä haluat elämältä? Kirjassaan What Are You Doing With Your Life? Krishnamurti tarjoaa inspiroivaa viisautta moniin elämän kipukohtiin ihmissuhteissa ja rakkaudessa, ahdistuksessa ja yksinäisyydessä. Hän vastaa esimerkiksi siihen, mikä on elämän tarkoitus ja miten voi elää täydesti, ja osoittaa sen, että on tärkeää olla rehellinen itselleen. Hän osoittaa, että ei ole mitään polkua, auktoriteettia tai gurua, jota seurata ja että lopulta on omalla vastuulla, miten elämme elämäämme. Kirjassa kappaleet ovat helppolukuisia, lyhyitä ja kappaleesta toiseen siirrytään saumattomasti. Kirja on hyvä johdanto Krishnamurtin opetuksiin erityisesti nuorille aikuisille tai niille, jotka ovat alkaneet pohtia elämän valintojaan. Se on yksi viime vuosien eniten myydyistä Krishnamurtin kirjoista. Kirja on jaettu neljään osaan: Sinä itse ja elämä, Itsetuntemus avaimena vapauteen, Kasvatus, työ ja raha sekä Ihmissuhteet

Cover of Krishnamurti's book Happy is the One Who is Nothing – Letters to a Young Friend

Happy Is The One Who Is Nothing (Letters to a Young Friend) on ainutlaatuinen kirja. Se koostuu Krishnamurtin kirjeistä nuorelle ihmiselle, joka kärsi sekä ruumiillisesti että mieleltään. ‘Elämä on kuin partakoneen terä, on kuljettava äärimmäisen tarkasti ja notkean viisaasti’, hän kirjoitti. Pupul Jayakar kirjoitti esipuheessa: ‘Kirjeet osoittavat harvinaislaatuista myötätuntoa ja selkeyttä, opetusten avautuessa tapahtuu tervehtyminen, erillisyys ja välimatka katoaa, sanat virtaavat, yksikään sana ei ole turha, tervehtyminen ja opetus ovat samanaikaisia’. Tämä viehättävä kirja on kovakantinen.

Cover of Krishnamurti's book What Are You Doing With Your Life?

Mitä on rakkaus? Mitä minä olen ilman ihmissuhteita? Mikä on minun ja yhteiskunnan suhde? Kirjassa What Are You Looking For? Krishnamurti tarjoaa mullistavia pohdintoja elämän keskeisestä kysymyksestä, vuorovaikutuksesta. Hän esittää nämä tärkeät kysymykset vanhemmille, kumppaneille, ystäville ja työtovereille ja osoittaa, mitä rakkaus todella on, itselle, muille ja ympäröivälle maailmalle. Kirjan kolmessa osassa jatketaan pidemmälle kirjan What Are You Doing With Your Life? teemoista, tutkitaan sitä mitä me etsimme suhteissamme toisiin ja yhteiskuntaan ja päädytään tarpeeseemme löytää elämän tarkoitus: ‘Mikä on tärkeämpää, löytää elämän tarkoitus vai vapauttaa mieli sidonnaisuudesta ja tutkia sitten? Ehkä se että mieli on vapaa sidonnaisuudestaan, tuo vapaus sinänsä on tarkoitus. Koska lopultakin vain vapaudessa voi löytää totuuden’.

5: Keskustelukirjat

Cover of Krishnamurti's book The Ending of Time

AJAN PÄÄTTYMINEN on sarja merkittäviä ja valaisevia keskusteluja, joissa Krishnamurti ja David Bohm – hyvin erilaisista taustoista, filosofian ja fysiikan alalta tulevat miehet – keskustelevat syvällisesti olemassaolon kysymyksistä, jotka valottavat olemassaolon perimmäistä olemusta, tutkivat sellaisia aiheita kuin suora näkeminen, illuusio, havahtuminen, transsendenssi, uudistuminen, moraalisuus, aika ja henkinen todellisuus. Krishnamurtin ja Bohmin monien vuosien keskustelut huipentuvat tässä kirjassa; siinä tutkitaan ihmisen suhdetta yhteiskuntaan ja tarjotaan uusia näkemyksiä ajattelusta, kuolemasta, havahtumisesta, itseoivalluksesta, osittuneen mielen ongelmasta, myötätunnosta, rakkaudesta ja oivalluskyvystä, joka on ajattelun ja ajan tuolla puolen. Kirja kirkastaa todella syvällisesti monia Krishnamurtin opetusten teemoja.

Cover of Krishnamurti's book A Wholly Different Way of Living

Krishnamurtin tunnetuimpia videoita ovat keskustelut Allan W. Andersonin kanssa. Ne on kuvattu televisiota varten ja sarjan nimi on A Wholly Different Way of Living. Näissä kattavissa keskusteluissa Andersonin, San Diegon yliopiston uskontotieteiden professorin kanssa Krishnamurti osoittaa, että jos panemme toivomme organisoituihin uskontoihin, tieteeseen, poliittisiin ideologioihin tai markkinatalouteen, silloin ei ainoastaan epäonnistuta selvittämään inhimillisiä perusongelmia, vaan itse asiassa luodaan niitä. Aikana, jolloin tapahtuu ennennäkemättömiä muutoksia sekä poliittisesti että sosiaalisesti, edellytetään perinpohjaista sisäistä muutosta jokaisessa meistä. Tie ulos vaikeuksistamme voi Krishnamurtin mukaan alkaa ainoastaan mielestä, siitä että tiedostaa tavan, jolla havainnoimme elämää, itseämme ja muita. Anderson viittaa näissä keskusteluissa useisiin lännen ja idän uskontojen teksteihin, joiden hän arvelee tulleen väärin ymmärretyiksi ja tukevan Krishnamurtin toteamuksia.

Cover of Krishnamurti's book Fire in the Mind

Fire in the Mind koostuu 15 keskustelusta Pupul Jayakarin kanssa, joka oli Krishnamurtin pitkäaikainen ystävä ja elämäkerran kirjoittaja (Krishnamurti: A Biography). Nämä keskustelut kattavat monia aiheita: pelko, suru, aika, kuolema ja itsen päättyminen. Niissä käsitellään myös nykytieteen keskeisiä kysymyksiä kuten biologista selviytymistä, tietoisuutta, ikääntymistä ja aivosolujen uusiutumista. Uskonnollinen mieli kykenee tarkkaan ajatteluun, siksi se voi toimia tieteellisessä mielessä. Mutta tieteellinen mieli ei kata uskonnollista mieltä, koska se pohjautuu aikaan ja tietoon; sen juuret ovat menestymisessä ja saavuttamisessa. Uskonnollinen mieli on todella kumouksellinen mieli. Se on ainoa mieli, joka pystyy vastaamaan täysin tämänhetkiseen haasteeseen ja haasteisiin kaikkina aikoina.

6: Kasvatukselliset kirjat

Cover of Krishnamurti's book Beginnings of Learning

‘Maailma on tällainen, petosta, petollisia poliitikkoja, rahan ympärillä pyörivää. Jos sinua ei kasvateta oikein, sinä luisut siihen. Mitä on kasvatus? Onko se sitä, että sinua autetaan sopeutumaan nykyiseen systeemiin tai sekasortoon, asioiden tilaan?’ Nämä ja monet vastaavat Krishnamurtin kysymykset opiskelijoille muodostavat kirjan The Beginnings of Learning. Keskustelut käytiin hänen perustamassaan koulussa Brockwood Parkissa. Näiden vilkkaiden ja usein henkilökohtaisten keskustelujen aiheet vaihtelevat käytännöllisistä, jokapäiväisistä asioista laajempiin filosofisiin aiheisiin. Kirjan toisessa osassa on keskusteluja vanhempien ja opettajien kanssa. Kaikissa yhteyksissä Krishnamurti painottaa, että kasvatuksen pääpainon pitäisi olla tutkimisen ja tiedostamisen kautta viriävässä itsetuntemuksessa

Cover of Krishnamurti's book Education and the Significance of Life

Education and the Significance of Life kirjassa paneudutaan syvällisesti siihen, että tarvitaan oikeanlaista kasvatusta vapauttamaan meidät ristiriidasta yksilöllisesti ja siten globaalisti. Kirjassa osoitetaan, että opetus enimmäkseen painottaa orjallista mukautumista massaan ja ylikorostaa teknistä puolta. Krishnamurti sen sijaan painottaa itsetutkiskelua ja tarvetta pelosta vapaaseen ilmapiiriin, jollaisessa todellinen kasvatus on mahdollista. Hän puhuu myös käytännöllisistä asioista kuten luokkakoosta ja johdon toiminnasta. Krishnamurti näki oikeanlaisen kasvattajan roolin ‘tärkeimpänä ammattina’: ‘Kasvattaja, joka näkee sisäisen vapauden luonteen, auttaa jokaista opiskelijaa tarkkailemaan ja ymmärtämään omia arvovalintojaan ja itsepetosta; hän auttaa tulemaan tietoiseksi sidonnaisuuden vaikutuksista ja haluista, jotka rajoittavat mieltä ja synnyttävät pelkoa.’

Cover of Krishnamurti's book The Whole Movement of Life is Learning

Ensimmäisessä kirjeessään kirjassa The Whole Movement of Life is Learning Krishnamurti kirjoitti: ‘Näitä kirjeitä ei ole tarkoitettu luettaviksi ohimennen, kun on vähän aikaa kaiken muun ohessa eikä niitä pidä ajatella ajanvietteenä. Nämä kirjeet on kirjoitettu tosissaan, ja jos luet niitä, lue niin että tutkit, mitä niissä sanotaan samalla tavalla kun tutkit kukkaa katsomalla sitä todella tarkasti – sen terälehtiä, vartta, värejä, tuoksua, sen kauneutta. Näitä kirjeitä pitäisi tutkia samalla tavalla, ei niin että lukee aamulla ja unohtaa sitten loppupäiväksi. Niiden tutkimiseen pitää käyttää aikaa, pidellä niitä, kyseenalaistaa, perehtyä ilman että vain hyväksyy. Elää niiden kanssa jonkin aikaa, sulatella niitä niin, että niistä tulee sinun, ei kirjoittajan.’ Nämä kirjeet on alunperin lähetetty Krishnamurti-kouluille, ja niiden viesti on tärkeä vanhemmille, opettajille, kasvatusalan opiskelijoille ja kaikille niille, jotka ovat huolissaan kasvatusmenetelmien epäonnistuttua kehittämään opiskelijoissa syvää tunnetta ihmisarvosta ja arvokkuudesta, niille, jotka voivat luoda globaalin yhteiskunnan, jossa tärkeintä on se, mikä on materialismin tuolla puolen.

7: Yhdistelmäkirjat

Cover of Krishnamurti's book Total Freedom

370-sivuisen TOTAL FREEDOM-kirjan neljä osaa ovat: Early Works, Insights into Everyday Life, Life’s Questions ja You Are the World. Ne sisältävät otteita seuraavista kirjoista: Krishnamurti’s Journal, Krishnamurti to Himself, The First and Last Freedom ja Commentaries on Living. Aiheina on ihmiskunnan perusongelma, Krishnamurtin opetusten ydin, Krishnamurtin opetusten ja totuuden suhde, kokonaisvaltainen toiminta, jossa ei ole katumista. ‘Meditaatio on valtavan ekstaasin liikuntoa. Juuri ekstaasi antaa silmille, aivoille ja sydämelle viattomuuden ominaislaadun. Jollei näe elämää jonakin täysin uutena, se on rutiinia, tylsyyttä, merkityksetöntä. Meditaatio on kaikkein tärkeintä. Se avaa oven määrittämättömään, mittaamattomaan.

Cover of Krishnamurti's book The Awakening of Intelligence

OIVALLUSKYKY HERÄÄ on monipuolisimpia teoksia Krishnamurtin opetuksista. Siinä on keskusteluja useiden henkilöiden kanssa, mm. Jacob Needleman, Alain Naudé, Swami Venkatesananda ja David Bohm. Needleman kysyy nuorten nykytilanteesta, opettajan roolista, perinteistä ja suorasta havaitsemisesta ja tarvitaanko tietoisuutta ‘kosmisesta ulottuvuudesta’. Alain Naudén kanssa Krishnamurti keskustelee hyvän ja pahan ongelmasta, tajunnan pirstoutuneisuudesta ja psykologisen kumouksen mahdollisuudesta. Venkatesananda esittää Krishnamurtille keskeisiä kysymyksiä vedantan menetelmistä. Kirja sisältää myös julkisia puheita ja keskusteluja New Yorkissa, Chennaissa, Saanenissa ja Brockwoodissa. ‘Oivalluskyky on, kun mieli tajuaa oman petollisuutensa, kun se tajuaa, mihin se pystyy ja mitä se ei ole’.

8: Teemakirjat

Krishnamurti Theme Books

Theme Books on laaja kirjasarja, joka sisältää pitkiä ja lyhyitä otteita Krishnamurtin eri teemoista alkaen vuodesta 1933 aina hänen kuolemaansa asti 1986. Näiden kirjojen julkaiseminen tuli mahdolliseksi 1990-luvulla, kun Krishnamurtin puheita saatiin käyttöön. Teemakirjat ovat: Conflict (ristiriita), Education (kasvatus), Fear (pelko), Freedom (vapaus), God (jumala), Living and Dying (elämä ja kuolema), Learning and Knowledge (oppiminen ja tieto), Love and Loneliness (rakkaus ja yksinäisyys), Mind and Thought (mieli ja ajatus), Nature and the Environment (luonto ja ympäristö) ja Relationship (vuorovaikutus). Otteet näihin kirjoihin on valittu huolella ja kirjat toimivat hyvänä johdantona kuhunkin teemaan ja ne soveltuvat hyvin myös syvällisempään tutkimiseen.

9: Muita suositeltavia kirjoja

Covers of Krishnamurti Books

Edellä on esitelty vain pieni osa Krishnamurtin kirjoista. Muita kirjoja ovat MAHDOTON KYSYMYS, Can the Mind Be Quiet?, You Are the World, Krishnamurti to Himself, This Light in Oneself, Facing a World in Crisis, The Network of Thought and The Flame of Attention. Verkkokaupastamme löydät saatavilla olevat Krishnamurtin kirjat.