Krishnamurti Foundation Introduction Video
De Foundation, die in 1968 werd opgericht als geregistreerde charitatieve stichting, heeft tot doel om de lessen van Krishnamurti te behouden en beschikbaar te maken. We richten ons op een wereldwijd publiek en bieden gratis toegang tot Krishnamurti video’s, audiotapes en teksten voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is in het werk van Krishnamurti en dat wil begrijpen in de context van zijn eigen leven.

Bij de oprichting zei Krishnamurti: ‘De Krishnamurti Foundation is een nieuwe organisatie zonder het psychologische aspect van ergens bij te horen en afhankelijkheid te zijn die de meeste organisaties met zich meebrengen.’ Ze werd opgericht voor praktische zaken zoals ‘een simpele manier om toespraken te organiseren, publicaties te verzorgen, en vertalingen en het op video- en audiotapes vastgelegde materiaal te verspreiden.’ Na Krishnamurti’s overlijden en met de komst van nieuwe technologieën zjin sommige taken wel veranderd. Toch werkt de Foundation in wezen nog steeds op dezelfde manier door boeken, audiotapes en video’s te publiceren in hun authentieke, ongewijzigde vorm.

We zijn een klein team en onze activiteiten hangen af van de vaardigheden van ieder staflid om ervoor te blijven zorgen dat Krishnamurti algemene bekendheid geniet, nu en in de toekomst. Behalve het beheer van het archief richten we ons op het gratis publiceren van Krishnamurti’s werk in verschillende formats en op het bijhouden en vergroten van onze aanwezigheid online en in de social media, zodat iedereen die daarin geïnteresseerd is met Krishnamurti in aanraking kan komen en zich naar eigen behoefte in zijn werk kan verdiepen.

De Foundations zullen er op toezien dat deze lessen volledig, niet vervormd en in hun zuivere vorm bewaard blijven.

DE INTENTIES VAN KRISHNAMURTI VOOR DE FOUNDATION

Charity Information

Company Registration No. 1055588
Registered Charity No. 312865
ANBI 8238.38.821

De informatie over de charitatieve stichting alsmede de jaarrekeningen die jaarlijks worden voorgelegd aan de Charity Commission kunt u hier vinden. De jaarverslagen kunt u hier vinden. De lijst met leden van de Board of Governors (Trustees) vindt u hier.

Staf van de Foundation

Media Manager Samuele Bastianello
Administrator Jerome Blanche
Bookshop ADMINISTRATOR Eva Booth
Head of Centre & Foundation Raman Patel
Foundation Staff Nasser Shamim
Archivist & Editor Duncan Toms