Video & Audio

De laatste jaren is de complete videocollectie van Krishnamurti een van de belangrijkste projecten van de Foundation. Het resultaat is de publicatie van Krishnamurti’s video’s in hun oorspronkelijke vorm, gratis en zonder advertenties. Veel van deze video’s zijn nooit eerder vrijgegeven. Het doel was om de hele collectie toespraken en dialogen bij elkaar te houden en online vrijerlijk beschikbaar te maken op een zo toegankelijk mogelijke manier. Hieraan hebben wereldwijd honderden vrijwilligers gewerkt aan het ondertitelen van Krishnamurti’s woorden in 40 talen, terwijl de staf van de Krishnamurti Foundation Trust elke video een titel gaf en er een samenvatting van maakte.

Deze publicatie wat alleen mogelijk dankzij het jarenlange werk om 600 lange video-opnamen te digitaliseren en produceren. Veel van deze video’s zijn nooit eerder te zien geweest. Het werk werd in zijn geheel georganiseerd en uitgevoerd door de Krishnamurti Foundation Trust, die de video’s beschikbaar maakte op het Officiële YouTube kanaal J . Krishnamurti, om ervoor te zorgen dat Krishnamurti’s belangrijke lessen in digitale vorm uit zouden verschijnen met behoud van hun integriteit.

Toen het complete videoproject afgerond was, werd de aandacht verlegd naar het audiomateriaal met als doel om een uitgebreide selectie van ongeveer 2500 opnames te publiceren. Bij deze collectie lag de nadruk op de toespraken en dialogen die niet op video waren opgenomen.

De Krishnamurti Foundation Trust beheert ook een tweede YouTube kanaal met honderden fragmenten uit video’s, die zorgvuldig zijn gekozen en vormgegeven om kortere video’s, rond een onderwerp of thema, beschikbaar te maken. Deze beknopte vorm is ideaal om online te bekijken en met anderen te delen.

Hieronder vindt u een selectie van belangrijkste video’s en series, aangevuld met voortrefffelijke audio-opnames. Om de weg te vinden in de enorme hoeveelheid materiaal dat nu beschikbaar is, hebben we ook drie PDF lijsten samengesteld, die gedownload kunnen worden. De eerste lijst bevat alle video’s met ondertitelde vertalingen, de tweede bevat links naar en informatie over alle integrale audio- en videoproducties, en de derde bevat links naar al onze audio- en videofragmenten.

Photo of J. Krishnamurti

UITGEBREIDE COLLECTIE

Integrale video’s

Dit is de volledige verzameling Krisnamurti video’s waarvan de Foundations het copyright bezitten, in hun originele, authentieke vorm. De video-opnames zijn gemaakt vanaf 1966 en omvatten publieke toespraken, discussies en vraag-en-antwoord bijeenkomsten, discussies met kleine groepen, individuele gesprekken en dialogen over onderwijs.

Photo of J. Krishnamurti

UITGEBREIDE COLLECTIE

Integrale audiotapes

Deze collectie audiotapes, die regelmatig is geüpdatet, richt zich op de opnames die niet op video beschikbaar zijn. De eerste opnames werden in 1949 gemaakt. Vanaf de jaren zestig, voordat Krishnamurti werd gefilmd, werden zijn toepsraken en discussies steeds vaker op de audioband vastgelegd.

Photo of J. Krishnamurti

UITGEBREIDE SPEELLIJST

Fragmenten uit vraag-en-antwoord bijeenkomsten

In de jaren tachtig hield Krishnamurti honderden openbare bijeenkomsten voor vragen en antwoorden. Dit zijn op zichzelf volledige passages, die bestaan uit een schriftelijke vraag en Krishnamurti’s inzichtrijke reactie daarop. Daardoor vormen ze ideaal materiaal voor het kortere videoformaat.

Photo of J. Krishnamurti

UITGEBREIDE SPEELLIJST

Fragmenten

De staf van de Foundation heeft zorgvuldig fragmenten gekozen uit de grote collectie Krisnamurti video’s, om zo een groeiende verzameling toegankelijke video’s te produceren. Deze betekenisvolle fragmenten zijn gebaseerd op een thema dat door Krishnamurti wordt onderzocht.

Photo of J. Krishnamurti

INTRODUCTIEVIDEO

Over vrijheid

Deze video is bedoeld als introductie tot Krishnamurti en behandelt vrijheid als basis voor het kennismaken met zijn lessen. De video geeft een kijkje op zijn benadering om de vele problemen waaronder de mensenheid gebukt gaat, op te lossen, bevat fragmenten uit Krishnamurti’s toespraken en een korte beschrijving van zijn levensverhaal.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEOSERIE · 1966

De ware revoltie

Deze acht programma’s werden in Amerika geproduceerd en uitgezonden op de radio, en bevatten de eerste geluidsfilms van Krishnamurti’s openbare toespraken. In de serie worden veel fundamentele levensvragen met grote energie en passie onderzocht.

Photo of J. Krishnamurti, David Shainberg, David Bohm

VIDEOSERIE · Brockwood Park, 1976

De transformatie van de mens

In deze klassieke serie van zeven vriendschappelijke maar diepgravende gesprekken met de psychiater David Shainberg en de natuurkundige David Boch worden thema’s verkend als: het veranderen van de grondslag van ons wezen, beeldvorming in relaties en de heiligheid van het leven.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEOSERIE · Saanen, 1976

Gewaarzijn is alleen nu of nooit

Dit was de eerste keer dat er van Krishnamurti een video werd gemaakt tijdens de bijeenkomsten in Saanen, Zwitserland. De serie van 12 toespraken en discussies omvatten het geheel van lessen, van gekwetstheid tot licht, van angst tot transformatie.

Photo of J. Krishnamurti

Videoserie · Brockwood Park, 1977

Er komt een eind aan verdriet als er geen ‘ik’ is

In deze zes openbare toespraken verkent Krishanmurti het verdriet dat zo centraal staat in de menselijke ervaring, de mogelijkhied dat er een eind aan komt, de functie van het brein en het opbloeien van goedheid.

Photo of J. Krishnamurti

Videoserie · Madras, 1978-79

Leven is een beweging van leren

Deze serie van negen toespraken en discussies is typerend voor Krishanmurti’s benadering van een Indiaas publiek. Hij begint met vast te stellen dat organisaties de mensheid niet hebben gered en benadrukt de noodzaak om te leren buiten het gebied van denken en tijd.

Photo of J. Krishnamurti

Audioserie · Ojai, 1978

Is er een manier om een leven te leiden dat helemaal vrij is van elke druk?

We ervaren steeds meer druk in ons leven. In deze serie van tien audio-opnamen verkent Krishnamurti de mogelijkhied om te leven zonder enige druk, met een orde die voortkomt uit handelen zonder een centrum.

Photo of J. Krishnamurti, Allan W. Anderson

Videoserie · San Diego, 1974

Een volkomen andere manier van leven

Dit uitgebreide onderzoek met professor Allan W. Anderson is een van Krishnamurti’s bekendste videoseries. De achttien gesprekken bestrijken thema’s als de plaats van kennis, liefde en plezier, meditatie en de geest de heilig is.

Photo of J. Krishnamurti

Videoserie · San Diego, 1970

Een einde maken aan alle angst

In deze vroege serie in kleur, kijkt Krishnamurti naar de mogelijkheid om een eind aan angst te maken om zich vervolgens de verdiepen in de ware betekenins van meditatie. Daarna volgt een discussie met studenten over de vraag of we vrij kunnen zijn van geweld.

Photo of J. Krishnamurti

Audioserie · London, 1961

De geest moet helemaal leeg zijn om iets nieuws te zien

Dit is een uitgebreide serie van twaalf audotapes. De toespraken gaan in op de aard van de geest en het denken, de angst die de hele mensheid kent, onze conditionering en verlangens, conflict en lijden, de rol van tijd bij de transformatie en de religieuze geest.

Photo of J. Krishnamurti

VIDEO- EN AUDIOSERIE · Rishi Valley, 1984

Elke keer als je kijkt ben je aan het leren

Krishnamurti vraagt hier of we kunnen ophouden met nadenken over onszelf, onderzoekt waarom het brein altijd alles opslaat en kijkt naar de oorzaken van corruptie. Deze serie bestaat uit een audiotape en twee kleurenvideo’s en illustreert Krishnamurti’s benadering van jonge leerlingen.