Steun de Foundation

ELK JAAR publiceert de Krishnamurti Foundation Trust nieuwe video’s en audiotapes van toespraken en discussies die nog niet eerder zijn vrijgegeven. De Foundation ondersteunt de vertalingen van het materiaal in meer dan 30 talen, bezoekt boekenbeurzen over de hele wereld om uitgevers te ontmoeten en te zorgen dat Krishnamurti titels worden gedrukt, en werkt aan haar opdracht om het werk te behouden en te verspreiden door middel van archieven die aan de eisen van deze tijd voldoen en door steeds duidelijker aanwezig te zijn op internet en in de sociale media.

Het belangrijkste doel is om de lessen van Krishnamurti gratis en voor iedereen toegankeljk te maken. Om die reden is de Foundation afhankelijk van donaties en legaten, omdat de meeste activiteiten geen inkomsten opleveren.

De Foundations zullen er op toezien dat deze lessen volledig, niet vervormd en in hun zuivere vorm bewaard blijven.

DE INTENTIES VAN KRISHNAMURTI VOOR DE FOUNDATION

We zijn ervan overtuigd dat de lessen van Krishnamurti in toenemende mate relevant zijn voor de diverse uitdagingen waarmee individuen, de maatschappij en de mensheid worden geconfronteerd.

Waar je ook woont, je kunt ons bij dit belangrijke werk steunen met een donatie, klein of groot, of met een legaat. We accepteren donaties van over de hele wereld.